Site Overlay

Pravidla

Jak bude probíhat závod:

 • Závodníci budou rozřazeni do skupin maximálně po pěti lidech. V rámci této skupiny se potom závodí na místě ohraničené bójkami.
 • Každý trik, aby mohl být hodnocený musí začínat i končit právě v tomto prostoru.
 • Každý závodník má pět pokusů v rámci jednoho kola, aby skočil bodovaný trik.
 • Podle povětrnostních podmínek se jedou až tři kola. Pokud se jedno celé kolo nedokončí, odjeté triky se v rámci tohoto kola nepočítají.
 • Na závěr se podle počtu odjetých kol hodnotí nejlepší triky. Při odjetém jednom kole se hodnotí 3 nejlepší triky, při dvou kolech 5 nejlepších a při třech kolech 6. Pokud se odjedou celé tři kola, tak to vychází na 15 pokusů něco skočit.

Podle následujících kriteríí jsou každému triku přiřazeny body:

 • Výška. Se sílícim větrem se výška v triku podílí na bodování větší mírou. Zároveň musí být dosaženo technické obtížnosti s určitou mírou rizika.
 • Technická obtížnost. Triky s grabem dostanou více bodů, než jejich protějšky bez grabu, ale záleží i na kvalitě provední.
 • Rychlost. Je brána jako kombinace nájezdové a výjezdové rychlosti v triku. V uváhu se bere i pozice kitu po provedení triku. Čím níž je kite po přistání, tím lépe.
 • Plynulost. Bere se jako plynulost jakékoli rotace provedené během triku.
 • Inovace. Triky, které se běžně neskáčí, nebo nikdy nebyly skočeny během soutěže.

Za pád je považováno když:

 • Při triku soutěžící ztratí prkno, nebo při přistánní trik neodjede a spadne do vody.
 • Soutěžící dokončí handlepass, ale drží se leashe místo baru.
 • Soutežící během triku ztratí bar.
 • Soutežícímu spadne kite během triku a úplně se zastaví.

Za pád není považováno, ale dochází k srážce bodů, když:

 • Soutěžící při dopadu udělá takzvaný butt-check, dál prokračuje v jízdě a má kite pod kontrolou.
 • Soutěžící se při handle-passu chytne chicken-loop místo baru.
 • Soutěžící ustojí trik, ale kite mu přitom spadne na vodu, mezitím však kite restartuje a pokračuje v jízdě bez úplného zastavení.